• img

גיבוש

"עבודה שמחה, חיים מאושרים".לעורר טוב יותר את ההתלהבות של העובדים לעבודה ולהגביר את המודעות לצוות שלהם.

בסוף השבוע של תחילת הקיץ, Miwei Garment ביצעה פעילויות גיבוש צוות בחוות Hetianlong בהיינינג.

כולם אכלו בשמחה את אורז הבר הריחני ודנו בכיף שבבישול בטבע.כולם תרמו את מאמציהם ושילבו את הכוחות של כולם כדי לעשות דברים בהצלחה.

לאחר ארוחת הערב כולם הלכו לדשא להעיף עפיפונים ולצפות בקופים החמודים, בטווסים היפים ובאיילי הסיקה.להירגע ולהרגיש את יופיו של הטבע.

באמצעות אירוע זה, כולם מבינים אחד את השני טוב יותר ומעצימים את הלכידות הצוות!

212 (5)
212 (6)
212 (7)

זמן פרסום: 20 במאי 2021